Koje poslove će zameniti AI?

U postindustrijskom društvu u kojem se trenutno nalazimo automatizacija i veštačka inteligencija promenili su način na koji radimo, živimo, te percipiramo svet oko nas. 

Sa četvrtom industrijskom revolucijom javlja se zabrinutost kod mnogih radnika jer mašine počinju da zamenjuju određene poslove, a učenje novih veština i unapređivanje znanja postaje norma kako bi mnogi radnici zadržali svoje pozicije. 

Mnogi predviđaju da će doći momenat u kojem će se ljudi morati „boriti“ protiv mašina kako bi osigurali radnu poziciju. Suprotno tome, neki sociolozi smatraju kako će se rad odvijati kroz saradnju tehnologije i ljudi na jedan unikatan i inovativan način.

Sa tim na umu, hajde da vidimo koji su to poslovi za koje se smatra da će biti zamenjeni sa AI modelima.

Neki naučnici smatraju da će se najveće promene videti u rutinskim finansijskim zadacima kao što je obrada transakcija, analiza podataka i slično. U maloprodaji, automatizacija kasa i skladišta može zameniti neke poslove. Rutinski zadaci u proizvodnji, poput montaže i pakovanja, transport, customer support, medicinska dijagnostika i druge oblasti takođe će proći kroz promene zahvaljujući veštačkoj inteligenciji.

Istraživanje profesora Univerziteta u Oxfordu, Carl Freya i Michael Osbornea, donekle se poklapa sa gore navedenim. Oni smatraju da poslovne sfere koje će prve osetiti promene jesu:

• Transport i logistika;

• Administrativni i kancelarijski poslovi;

• Uslužna industrija;

• Proizvodnja.

U razvijenijim zemljama ove promene mogu da se vide čak i sad, a dobar primer bi bile Amazon Go prodavnice koje se nalaze širom SAD-a. One koriste sistem bez kasa u kojem kamere, senzori i algoritmi za prepoznavanje omogućavaju kupcima da uzmu proizvode sa polica i jednostavno napuste prodavnicu.

Prateći obrasce promena kroz vekove, u kojem su mnogi poslovi nestajali dok su se novi razvijali u skladu s potrebama društva, danas svedočimo istom tom fenomenu. Možemo očekivati da će ova transformacija radnih mesta sa sobom doneti neke izazove, ali i otvoriti vrata za nove oblike rada.

Da li je medicina spremna za AI?

U 2022. godini globalni troškovi zdravstva porasli su za neverovatnih 12 milijardi dolara. Ovaj impresivan iznos došao je sa svojim izazovima, među kojima su manjak osoblja i preopterećenost sistema sa podacima o pacijentima. U tom trenutku veštačka inteligencija se javlja kao moguće rešenje.

Pojava pandemije COVID-19 stvorila je velike poteškoće za bolnice i druge zdravstvene ustanove. One bivaju podstaknute da započnu testiranje novih tehnologija podržanih AI-em kao što su algoritmi dizajnirani za nadgledanje pacijenata i alati za pregled ljudi koji su zaraženi virusom.

Danas, veštačka inteligencija se javlja kao podrška u donošenju kliničkih odluka i analizi slikovnih snimaka. Alati koji služe kao podrška u donošenju kliničkih odluka pomažu zdravstvenom osoblju da propišu prave tretmane i lekove pacijentima. U medicinskoj dijagnostici, AI alati se koriste za analizu CT snimka, rendgenskih snimaka, MRI-a i drugog. 

Njegova sve veća prisutnost se ogleda i u istraživanju koje ukazuje na to da će tržište zdravstva s primenom AI-a, vredno 11 milijardi dolara u 2021. godini, do 2030. godine eksplodirati na 187 milijardi dolara. Ovaj ubrzan rast pokazuje sve veću upotrebu i ulaganja u AI tehnologije.

Naime, dok AI obećava pozitivnu transformaciju zdravstva učinkovitim upravljanjem podacima pacijenata, bržim dijagnostikovanjem, te pomoći pri složenim medicinskim postupcima, važno je sagledati složenost situacije. A na ovu temu svoje mišljenje je iskazao profesor i kardiolog Collin Stultz koji je rekao da dok neki smatraju da će AI zameniti doktore i revolucionirati medicinu, drugi tvrde da nije potpuno siguran, te da stvara pretnje, a da je istina verovatno negde između.

I dok naučnici daju različita mišljenja o budućnosti veštačke inteligencije u medicini, većina se može složiti sa tim da krajnji cilj koji bi medicina trebala da ima jeste postizanje obostrano korisne ravnoteže između učinkovite upotrebe automatizacije i veštačke inteligencije s jedne strane, te ljudskih snaga i procene obučenih doktora s druge strane.

Profesor i kardiolog Collin Stultz