CV Drop

11. i 12. mart 2021.
CV
11. i 12. mart 2021.
U saradnji sa sponzorima i partnerima AIBGa dajemo ti priliku da ostaviš svoj CV i ostvariš mogućnost povezivanja i saradnje sa velikim brojem kompanija.

BEST Novi Sad, studentska neprofitna organizacija, sa sedištem u Trgu Dositeja Obradovića 6, Novi Sad, Srbija, koja organizuje programersko takmičenje “AIBG v4.0 (Artificial Intelligence BattleGround v4.0)”, obećava da će čuvati i analizirati Vaše lične podatke u skladu sa Uredbom (EU) 2016/679 Evropskog parlamenta i Saveta od 27. aprila 2016. o zaštiti fizičkih lica u odnosu na obradu ličnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka i o stavljanju Direktive 95/46/EC van snage (Opšta uredba o zaštiti podataka).
AIBG 2024 • Brought to you with ❤ by BEST Novi Sad