Organizatori takmičenja

BEST Novi Sad
BEST (Board of European Students of Technology) je Udruženje studenata tehnike Evrope i predstavlja neprekidno rastuću, neprofitnu, apolitičnu i nevladinu studentsku organizaciju. Osnovano je 1989. godine i od tada obezbeđuje komunikaciju, saradnju i razmenu studenata širom Evrope. Danas postoji 86 lokalnih BEST grupa raspostranjenih u 30 zemalja Evrope. Naš cilj je da pomognemo studentima da postanu međunarodno orijentisani, omogućavajući im bolje razumevanje evropske kulture i razvijanje kapaciteta rada na međunarodnom nivou.

Glavni metod kojim postižemo naš cilj su akademski kursevi komplementarnog obrazovanja koji se organizuju tokom cele godine širom Evrope, u svih 86 lokalnih BEST grupa, u saradnji sa univerzitetima. Osim toga, aktivni članovi BEST-a pohađaju i organizuju mnoge druge događaje u okviru BEST-a kao što su sastanci radnih grupa, radionice prenosa znanja, simpozijumi, treninzi razvijanja organizacionih i komunikacionih sposobnosti i timskog rada.
PROČITAJ VIŠE >>
Organizatori

Nikola Vlaškalin

Main organizer

Svetlana Baćina

Corporate Relations Coordinator

Nikola Pupovac

Topic Coordinator

Miloš Zabrdac

Participants Responsible

Nikolina Trivunić

Logistics Coordinator

Mina Martinović

Public Relations Coordinator
AIBG 2023 • Brought to you with ❤ by BEST Novi Sad
envelope