PRAVILA TAKMIČENJA

1. Pravo učešća na takmičenju imaju studenti sa svih Univerziteta u Srbiji starosti između 18 i 26 godina.
2. Takmičari su dužni da potvrde svoj status studenta fotografisanjem prve dve strane indeksa i podnošenjem dokaza o overi zimskog semestra školske 2021/22. godine.
3. Pravo učešća na takmičenju nemaju članovi lokalne grupe Board of European Students of Technology - Novi Sad kao ni zaposleni i saradnici u partnerskim kompanijama ovog projekta.
4. Takmičari ne plaćaju učešće na takmičenju.
5. Timovi se sastoje od 3 ili 4 člana.
6. Prijavljivanje timova je dozvoljeno isključivo dok su otvorene prijave za takmičenja.
7. Svaki član je u obavezi da popuni prijavu za takmičenje uz navođenje imena tima kom pripada.
8. Prilikom prijavljivanja, svaki takmičar mora priložiti svoj CV.
9. Takmičari su saglasni da organizator ovog takmičenja, BEST Novi Sad, može da čuva i koristi lične podatke koji su sakupljeni u formi za prijavu i da oni mogu biti podeljeni sa sponzorima takmičenja. U lične podatke se ubrajaju ime i prezime, email adresa, broj telefona, CV i potvrda o statusu studenta.
10. Maksimalan broj timova koji mogu da učestvuju je 8.
11. Ukoliko bude bilo većeg broja prijavljenih timova, svaki tim će nakon prijave dobiti da uradi mini zadatak.
12. Svaki član tima mora biti prisutan na takmičenju.
13. Smeštaj i prevoz nisu obezbeđeni za takmičare koji ne dolaze iz Novog Sada.
14. Prisustvo na svečanom otvaranju u prezentovanju zadatka je obavezno za sve timove i sve članove tima.
15. Na takmičenju je dozvoljeno izrađivanje koda u programskim jezicima: C++, C#, Python, Java, JavaScript.
16. Vreme predviđeno za kodiranje je tačno 20 sati. Rešenje koje takmičari predaju, mora biti izrađeno za tih 20 sati. Naknadne izmene koda nisu dozvoljene.
17. Tokom izrade koda, dozvoljeno je korišćenje interneta.
18. Tokom trajanja takmičenja zabranjena je komunikacija sa osobama koje su članovi drugih timova. Kršenje ovog pravila uzrokuje diskvalifikaciju tima.
19. Tokom trajanja takmičenja zabranjeno je napuštanje prostorija u kom se dešava takmičenje.
20. Bar jedan član organizacionog tima projekta će biti uvek na raspolaganju takmičarima ukoliko imaju pitanja ili tehničkih poteškoća.
21. Ako tim tokom izvršavanja koda prilikom nadmetanja dobije grešku koja rezultuje prekidom funkcionisanja njihovog programa, pobedu odnosi protivnički tim.
22. Pobednik finalne runde je pobednik celokupnog takmičenja.
23. Od takmičara se očekuje poštovanje i kolegijalnost prema protivničkim timovima.

24. Takmičari se slažu da se njihovi lični podaci, fotografije i video zapisi koriste isključivo u svrhu promocije projekta.
25. Takmičari su saglasni da organizatori dobijaju njihov konačni kod.
26. Takmičari su saglasni da se njihovi CV-evi prosleđuju partnerskim kompanijama ovog projekta.
27. Hrana i piće će biti obezbeđeni takmičarima.
28. Takmičarima će biti obezbeđen kostur kod za komunikaciju sa serverom koga je zabranjeno menjati.
29. Takmičarima je zabranjeno u programu imati bilo šta što bi moglo da utiče na komunikaciju protivnika sa serverom.

EPIDEMIOLOŠKE MERE

U cilju prevencije širenja virusa COVID-19 na ovogodišnjem takmičenju će svi učesnici biti u obavezi da se pridržavaju epidomioloških mera kako bismo osigurali bezbednost svih učesnika i organizatora.
Pročitaj više >>

SELEKCIJA

Prilikom procesa selekcije, prva stvar koju svaki učesnik mora da uradi je popunjavanje prijave za takmičenje uz navođenje imena tima kom pripada. Zatim, svaki takmičar je u obavezi da priloži svoj CV, kako bi organizatori imali uvid o znanju, iskustvima takmičara, kako bi mogli kasnije vršti selekciju. Maksimalan broj timova je osam. Ukoliko bude više prijavljenih takmičara od predviđenog broja, biće poslat eliminacioni zadatak za koji će takmičari imati određeni vremenski period da odrade i pošalju. Na osnovu tog zadatka, organizatori će izabrati timove koji su uradili zadatak tačno i optimalno.

Pravila takmičenja

Epidemiološke mere

99.

Takmičari su dužni da potvrde svoj status studenta fotografisanjem prve dve strane indeksa i podnošenjem dokaza o overi zimskog semestra školske 2020/21. godine Takmičari su dužni da potvrde svoj status studenta fotografisanjem prve dve strane indeksa i podnošenjem dokaza o overi zimskog semestra školske 2020/21. godine

1.

Pravo učešća na takmičenju imaju isključivo studenti novosadskih fakulteta starosti između 18 i 26 godina.

2.

Takmičari su dužni da potvrde svoj status studenta fotografisanjem prve dve strane indeksa i podnošenjem dokaza o overi zimskog semestra školske 2020/21. godine

3.

Pravo učešća na takmičenju nemaju članovi organizacionog tima ovog projekta, članovi lokalne grupe Board of European Students of Technology - Novi Sad kao ni zaposleni i saradnici u partnerskim kompanijama ovog projekta

4.

Takmičari ne plaćaju učešće na takmičenju.

5.

Timovi se sastoje od 3 ili 4 člana.

6.

Prijavljivanje timova je dozvoljeno isključivo dok su otvorene prijave za takmičenja.

7.

Svaki član je u obavezi da popuni prijavu za takmičenje uz navođenje imena tima kom pripada.

8.

Prilikom prijavljivanja, svaki takmičar mora priložiti svoj CV.

9.

Takmičari su saglasni da organizator ovog takmičenja, BEST Novi Sad, može da čuva i koristi lične podatke koji su sakupljeni u formi za prijavu i da oni mogu biti podeljeni sa sponzorima takmičenja. U lične podatke se ubrajaju ime i prezime, email adresa, broj telefona, CV i potvrda o statusa studenta.

10.

Maksimalan broj timova koji mogu da učestvuju je 8.

11.

Prisustvo na svečanom otvaranju u prezentovanju zadatka je obavezno za sve timove i sve članove tima.

12.

Na takmičenju je dozvoljeno izrađivanje koda u programskim jezicima: C++, C#, Python, Java, JavaScript.

13.

Vreme predviđeno za kodiranje je tačno 20 sati. Rešenje koje takmičari predaju, mora biti izrađeno za tih 20 sati. Naknadne izmene koda nisu dozvoljene.

14.

Tokom izrade koda, dozvoljeno je korišćenje interneta.

15.

Tokom trajanja takmičenja zabranjena je komunikacija sa osobama koje su članovi drugih timova. Kršenje ovog pravila uzrokuje diskvalifikaciju tima.

16.

Bar jedan član organizacionog tima projekta će biti uvek na raspolaganju takmičarima ukoliko imaju pitanja ili tehničkih poteškoća.

17.

Ako tim tokom izvršavanja koda prilikom nadmetanja dobije grešku koja rezultuje prekidom funkcionisanja njihovog programa, pobedu odnosi protivnički tim.

18.

Pobednik finalne runde je pobednik celokupnog takmičenja.

19.

Od takmičara se očekuje poštovanje i kolegijalnost prema protivničkim timovima.

20.

Takmičari se slažu da se njihovi lični podaci, fotografije i video zapisi koriste isključivo u svrhu promocije projekta.

21.

Takmičari su saglasni da organizatori dobijaju njihov konačni kod.

22.

Takmičari su saglasni da se njihovi CV-evi prosleđuju partnerskim kompanijama ovog projekta.

23.

Hrana i piće će biti obezbeđeni takmičarima ukoliko se takmičenje bude održavalo uživo.

Imate još pitanja? Pišite nam!

Pratite nas na društvenim mrežama: 
Visit our FacebookVisit our InstagramVisit our LinkedIn
Prijavi se
Brought to you with ❤ by BEST Novi Sad
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram