Pravila

11. i 12. mart 2021.
Osnovne informacije
11. i 12. mart 2021.
 • Pravo učešća imaju studenti sa Univerziteta u Novom Sadu i privatnih fakulteta sa sedištem u Novom Sadu, starosti između 18 i 26 godina.
 • Pravo učešća nemaju koordinatori na projektu, članovi lokalne grupe Board of European Students of Technology - Novi Sad, kao ni zaposleni i saradnici u partnerskim kompanijama ovog projekta.
 • Učešće je besplatno.
 • Prijave takmičara su dozvoljene isključivo putem prijavne forme u periodu kada su prijave za učešće otvorene, odnosno od 22.4. do 6.5.
 • Prijave mogu biti timske i pojedinačne - Tim može imati 3 ili 4 člana. Prilikom prijavljivanja svaki član tima je u obavezi da popuni prijavu za takmičare uz navođenje imena tima kom pripada. Takmičare koji su se prijavili pojedinačno organizacioni tim će rasporediti u novoformirane timove.
 • Prilikom prijavljivanja, svaki takmičar mora priložiti svoj CV.
 • Prisustvo na svečanom otvaranju koje će se održati 11.5. je obavezno. Na istom će takmičari registrovati i preuzeti akreditacije koje će im omogućiti ulazak u prostorije u kojima će se održati hakaton.
 • Selekcija takmičara
  11. i 12. mart 2021.
 • Ukoliko bude više prijavljenih takmičara od predviđenog broja, organizacioni tim zadržava diskreciono pravo da ne prihvati prijavu određenog tima ili pojedinca. Prednost tokom selekcionog procesa će imati studenti završnih godina koji nisu u radnom odnosu dužem od šest meseci.
 • Nakon zatvaranja prijava organizacioni tim će izvršiti selekciju.
 • Selekcija će se vršiti na osnovu popunjene forme za prijavu takmičara uz priložen CV i link ka projektima na GitLab-u ili GitHub-u.
 • Maksimalan broj timova koji mogu da učestvuju je 12.
 • Pravila takmičenja
  11. i 12. mart 2021.
 • Takmičenje se održava 18. i 19. maja u Novom Sadu.
 • Svaki član tima mora biti prisutan na takmičenju.
 • Tokom trajanja takmičenja zabranjeno je napuštanje prostorija u kom se održava takmičenje.
 • Prezentovanje zadataka će se vršiti na dan takmičenja.
 • Od takmičara se očekuje pristojno ponašanje i poštovanje prema ostalim takmičarima i organizacionom timu.
 • Dozvoljeno je izrađivanje koda u programskim jezicima: C++, C#, Python, Java ili JavaScript
 • Vreme za izradu rešenja je 20 časova.
 • Zajedno sa rešenjem od timova se očekuje kratko uputstvo (dokumentacija) za pokretanje rešenja.
 • ​​Bar jedan član organizacionog tima projekta će biti uvek na raspolaganju takmičarima ukoliko imaju pitanja ili tehničkih poteškoća.
 • Hrana i piće biće obezbeđeni takmičarima.
 • Konsultacije van okvira tima i organizatora nisu dozvoljene.
 • Takmičarima nije dozvoljena izmena rešenja nakon isteka vremena. Međutim, ukoliko na početku borbe program nekog od timova prikaže grešku, taj tim ima mogućnost da ispravi svoje rešenje u roku od 10 minuta i pošalje ga nazad. Ako tim ne pošalje ispravljenu verziju u dogovorenom vremenu, smatra se diskvalifikovanim.
 • Ukoliko u toku borbe program nekog od timova prikaže grešku prilikom izvršavanja, prednost će biti data timovima sa funkcionalnim rešenjem.
 • Dužnosti i saglasnosti
  takmičara
  11. i 12. mart 2021.
 • Takmičari su dužni da potvrde svoj status studenta fotografisanjem prve dve strane indeksa i podnošenjem dokaza o overi zimskog semestra školske 2023/24. godine.
 • Takmičari su saglasni da organizator ovog takmičenja, BEST Novi Sad, može da čuva i koristi lične podatke koji su sakupljeni u formi za prijavu i da oni mogu biti podeljeni sa sponzorima takmičenja. U lične podatke se ubrajaju ime i prezime, email adresa, broj telefona, CV i potvrda o statusa studenta.
 • Takmičari se slažu da se njihovi lični podaci, fotografije i video zapisi koriste isključivo u svrhu promocije projekta.
 • Takmičari su saglasni da se njihovi CV-jevi prosleđuju partnerskim kompanijama ovog projekta.
 • Ukoliko takmičar napravi štetu nad opremom i/ili objektom ili nanese bilo koji vid materijalne štete, posledice ne snosi organizator već sam takmičar.
 • Takmičari su saglasni da organizator takmičenja ima pravo na finalni kod takmičara.
 • Takmičarima je zabranjeno u programu imati bilo šta što bi moglo da utiče na komunikaciju protivnika sa serverom.
 • PRIJAVI SE
  AIBG 2024 • Brought to you with ❤ by BEST Novi Sad