PRAVILA TAKMIČENJA

1. Pravo učešća na takmičenju imaju isključivo studenti Univerziteta u Novom Sadu starosti između 18 i 26 godina.
2. Takmičari su dužni da potvrde svoj status studenta fotografisanjem prve dve strane indeksa i podnošenjem dokaza o overi zimskog semestra školske 2021/22. godine.
3. Pravo učešća na takmičenju nemaju članovi organizacionog tima ovog projekta, članovi lokalne grupe Board of European Students of Technology - Novi Sad kao ni zaposleni i saradnici u partnerskim kompanijama ovog projekta.
3. Pravo učešća na takmičenju nemaju članovi organizacionog tima ovog projekta, članovi lokalne grupe Board of European Students of Technology - Novi Sad kao ni zaposleni i saradnici u partnerskim kompanijama ovog projekta.
4. Takmičari ne plaćaju učešće na takmičenju.
5. Timovi se sastoje od 3 ili 4 člana.
6. Prijavljivanje timova je dozvoljeno isključivo dok su otvorene prijave za takmičenja.
7. Svaki član je u obavezi da popuni prijavu za takmičenje uz navođenje imena tima kom pripada.
8. Prilikom prijavljivanja, svaki takmičar mora priložiti svoj CV.
9. Takmičari su saglasni da organizator ovog takmičenja, BEST Novi Sad, može da čuva i koristi lične podatke koji su sakupljeni u formi za prijavu i da oni mogu biti podeljeni sa sponzorima takmičenja. U lične podatke se ubrajaju ime i prezime, email adresa, broj telefona, CV i potvrda o statusu studenta.
10. Maksimalan broj timova koji mogu da učestvuju je 8.
11. Prisustvo na svečanom otvaranju i prezentovanju zadatka je obavezno za sve timove i sve članove tima.
12. Na takmičenju je dozvoljeno izrađivanje koda u programskim jezicima: C++, C#, Python, Java, JavaScript.
13. Vreme predviđeno za kodiranje je tačno 20 sati. Rešenje koje takmičari predaju, mora biti izrađeno za tih 20 sati. Naknadne izmene koda nisu dozvoljene.
14. Tokom izrade koda, dozvoljeno je korišćenje interneta.
15. Tokom trajanja takmičenja zabranjena je komunikacija sa osobama koje su članovi drugih timova. Kršenje ovog pravila uzrokuje diskvalifikaciju tima.
16. Bar jedan član organizacionog tima projekta će biti uvek na raspolaganju takmičarima ukoliko imaju pitanja ili tehničkih poteškoća.
17. Ako tim tokom izvršavanja koda prilikom nadmetanja dobije grešku koja rezultuje prekidom funkcionisanja njihovog programa, pobedu odnosi protivnički tim.
18. Pobednik finalne runde je pobednik celokupnog takmičenja.
19. Od takmičara se očekuje poštovanje i kolegijalnost prema protivničkim timovima.
20. Takmičari se slažu da se njihovi lični podaci, fotografije i video zapisi koriste isključivo u svrhu promocije projekta.
21. Takmičari su saglasni da njihov konačni kod može biti podeljen sa partnerskim kompanijama ovog projekta.
22. Takmičari su saglasni da se njihovi CV-evi prosleđuju partnerskim kompanijama ovog projekta.
23. Hrana i piće će biti obezbeđeni takmičarima ukoliko se takmičenje bude održavalo uživo.

Pravila takmičenja

Epidemiološke mere

99.

Takmičari su dužni da potvrde svoj status studenta fotografisanjem prve dve strane indeksa i podnošenjem dokaza o overi zimskog semestra školske 2020/21. godine Takmičari su dužni da potvrde svoj status studenta fotografisanjem prve dve strane indeksa i podnošenjem dokaza o overi zimskog semestra školske 2020/21. godine

1.

Pravo učešća na takmičenju imaju isključivo studenti novosadskih fakulteta starosti između 18 i 26 godina.

2.

Takmičari su dužni da potvrde svoj status studenta fotografisanjem prve dve strane indeksa i podnošenjem dokaza o overi zimskog semestra školske 2020/21. godine

3.

Pravo učešća na takmičenju nemaju članovi organizacionog tima ovog projekta, članovi lokalne grupe Board of European Students of Technology - Novi Sad kao ni zaposleni i saradnici u partnerskim kompanijama ovog projekta

4.

Takmičari ne plaćaju učešće na takmičenju.

5.

Timovi se sastoje od 3 ili 4 člana.

6.

Prijavljivanje timova je dozvoljeno isključivo dok su otvorene prijave za takmičenja.

7.

Svaki član je u obavezi da popuni prijavu za takmičenje uz navođenje imena tima kom pripada.

8.

Prilikom prijavljivanja, svaki takmičar mora priložiti svoj CV.

9.

Takmičari su saglasni da organizator ovog takmičenja, BEST Novi Sad, može da čuva i koristi lične podatke koji su sakupljeni u formi za prijavu i da oni mogu biti podeljeni sa sponzorima takmičenja. U lične podatke se ubrajaju ime i prezime, email adresa, broj telefona, CV i potvrda o statusa studenta.

10.

Maksimalan broj timova koji mogu da učestvuju je 8.

11.

Prisustvo na svečanom otvaranju u prezentovanju zadatka je obavezno za sve timove i sve članove tima.

12.

Na takmičenju je dozvoljeno izrađivanje koda u programskim jezicima: C++, C#, Python, Java, JavaScript.

13.

Vreme predviđeno za kodiranje je tačno 20 sati. Rešenje koje takmičari predaju, mora biti izrađeno za tih 20 sati. Naknadne izmene koda nisu dozvoljene.

14.

Tokom izrade koda, dozvoljeno je korišćenje interneta.

15.

Tokom trajanja takmičenja zabranjena je komunikacija sa osobama koje su članovi drugih timova. Kršenje ovog pravila uzrokuje diskvalifikaciju tima.

16.

Bar jedan član organizacionog tima projekta će biti uvek na raspolaganju takmičarima ukoliko imaju pitanja ili tehničkih poteškoća.

17.

Ako tim tokom izvršavanja koda prilikom nadmetanja dobije grešku koja rezultuje prekidom funkcionisanja njihovog programa, pobedu odnosi protivnički tim.

18.

Pobednik finalne runde je pobednik celokupnog takmičenja.

19.

Od takmičara se očekuje poštovanje i kolegijalnost prema protivničkim timovima.

20.

Takmičari se slažu da se njihovi lični podaci, fotografije i video zapisi koriste isključivo u svrhu promocije projekta.

21.

Takmičari su saglasni da organizatori dobijaju njihov konačni kod.

22.

Takmičari su saglasni da se njihovi CV-evi prosleđuju partnerskim kompanijama ovog projekta.

23.

Hrana i piće će biti obezbeđeni takmičarima ukoliko se takmičenje bude održavalo uživo.

Imate još pitanja? Pišite nam!

Pratite nas na društvenim mrežama: 
Prijavi se
Brought to you with ❤ by BEST Novi Sad
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram