Webinari

11. i 12. mart 2021.

Webinar 13.05.2024

Klasifikacija slika pomoću dubokih konvolucionih neuronskih mreža - Osnovni problemi i eventualna rešenja
11. i 12. mart 2021
Ovo interaktivno predavanje će vas upoznati sa fundamentalnim aspektima i izazovima koji prate primenu dubokih konvolucionih neuronskih mreža u klasifikaciji slika. Razmotrićemo osnovne probleme s kojima se stručnjaci susreću, kao i najnovija rešenja koja se koriste u industrijama koje zavise od obrade i analize slika. Imaćete prilike da vidite metode koje se danas primenjuju u praksi, a koje pritom verovatno ne biste videli na prosečnim kursevima dubinskog učenja.
LINK ZA WEBINAR
Miloš Racković
Webinar na sajtu
   19:00-20:30
AIBG 2024 • Brought to you with ❤ by BEST Novi Sad